Oddílová sbírka na rekonstrukci klubovny - přispěj i Ty

Autor: Petr Froněk (mailto:fronek@ceps.cz), Téma: Info skupina/oddíl
Vydáno dne 15. 05. 2016 (2455 přečtení)
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nás dosud podpořili

Vaše pomoc na rekonstrukci klubovny se začíná scházet, zatím nám přispěli:
Korelusovi Eva a Josef
Kučerovi Eva a Tomáš
Kaufmannová Věra
Šlik Martin
BARY SERVIS s.r.o. / Baráškovi Blanka a Josef
Štěpničkovi Zdeňka a Bohumír
Froňkovi Radka a Petr
Janských Daniela a Aleš
Bestovi Marie a Lukáš
Halenkovi Dagmara a Vladimír
Švarcová Jiřina / GLOBE jazyková škola
Hučíkovi Lenka a Aleš
Jurkovi Marcela a Vladimír
Hudecovi Karmen a Michal
Ševčíkovi Radka a Libor
Dubeckých Iva a Štefan
Kyncl Jan
Bušková Šárka
Kopp Karel
Kombercovi Jitka a Standa
Urbanovi Iva a Petr
Topinka Erik


Děkujeme a věříme, že se tento seznam dále rozšíří.

Petr Froněk

aktualizace 17.06.2016